Instrukcja obsługi

Pomocne w rozwiązywaniu zagadek mogą okazać się:

 • przybory typu: długopis, ołówek, kredki, nożyczki, taśma klejąca, linijka, klej,
 • wyszukiwarka internetowa (np. www.google.pl),
 • systemy kodowania (linki podane są poniżej),
 • słownik synonimów,
 • atlas,
 • arkusz kalkulacyjny  (np. Excel albo www.docs.google.com, może pomóc w wykonywaniu różnych operacji matematyczych, sortowaniu itd.),
 • słownik krzyżówkowicza (np. www.slownik.adiasz.pl),
 • itd.

Systemy kodowania:

Typowe mechanizmy stosowane w zagadkach

Część zagadek nie opiera się na żadnym z powszechnie stosowanych mechanizmów. Część je wykorzystuje, nie zawsze jednak w typowy sposób. Mogą one być tylko częścią zagadki. Przykładowe mechanizmy to:

 • Kodowanie

  W przypadku najprostszego kodowania liczb 1-32 na litery w polskim alfabecie po prostu zamieniamy liczbę 1 na A, 2 na Ą, 3 na B itd. Jeżeli liczby mają wartości wyższe niż 32 można je sprowadzić do wartości 1-32 biorąc resztę z dzielenia danej liczby przez 32 (0 należy traktować jako 32).

  Jeżeli w zagadce znajdują się tylko dwa rodzaje elementów wykorzystany mógł być kod Morse’a. Bywa, że kod Morse’a jest zakodowany w wizualny sposób, np. kropki i kreski znajdujące się na flagach państw.

  Flagi semaforowe mogą być przydatne, jeżeli w zagadce występują kierunki świata, kąty lub linie wychodzące z jednego punktu.

  Jeżeli w zagadce można wyodrębnić prostokąty zawierające 6 elementów w układzie 2×3, zastosowany mógł być kod Braille’a.

 • Indeksowanie

  Jeżeli w zagadce pojawiają się cyfry, mogą pełnić one funkcje indeksów. Jeżeli jedna ze wskazówek w zagadce zawiera liczbę 5 może to oznaczać, że ważna do rozwiązania będzie 5. litera rozwiązania danej wskazówki. Zazwyczaj indeksowanie przeprowadza się na wielu elementach, często wykorzystując inny indeks dla każdego elementu.

  Indeks może też nie być podany wprost, wtedy można spróbować zastosować jeden z typowych rodzajów indeksowania, np. odczytać pierwsze litery odpowiedzi lub 1. literę z 1. odpowiedzi, 2. literę z 2., 3. literę z 3. itd.

 • Łączenie kropek

  Rozwiązaniem takiej zagadki może być kształt, który powstał poprzez połączenie kropek lub innych elementów występujących w jej treści. W podstawowej wersji kropki mają przyporządkowane liczby, określające kolejność ich łączenia.

 • Krzyżówka
 • Szyfrogram

  Szyfrogramem jest wiadomość, w którym każda z liter została zastąpiona pewnym symbolem. Ten sam symbol zastępuje zawsze tę samą literę. Czasem ważne może okazać się nie sama rozszyfrowana wiadomość, ale klucz, który posłużył do jej rozszyfrowania.

 • Rebus
 • Sudoku
 • Wykreślanka
 • Diakrostych

Rozwiązanie końcowe a pośrednie

Rozwiązaniem każdej z zagadek może być jedno lub dwa słowa (ale opisujące jeden obiekt) lub fraza (powszechnie znana). W przypadku niektórych zagadek może pojawić się jedno lub więcej rozwiązań pośrednich.

Rozszyfrowanie rozwiązania pośredniego może polegać na odpowiedzeniu na pytanie lub rozwiązaniu rebusu. Może być to też brakujące słowo w otrzymanej frazie. Jeżeli w rozwiązaniu pośrednim nie są zawarte tego typu wskazówki, rozwiązanie końcowe może powstać poprzez połączenie lub kombinację pośrednich odpowiedzi.

Wśród typowych technik konstrukcji rozwiązania końcowego najczęściej stosowane są akrostychy, czyli np. pierwsze litery słów z rozwiązania pośredniego tworzą nowe słowo, będące hasłem. Innym typowym sposobem jest zastosowanie tej samej techniki rozwiązywania odpowiedzi pośrednich, co w przypadku pierwszej części zagadki.

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.